Анета Драганова и Николай Недялков, като представители на сдружение АПАЗ, с над 30 организации участваха в обучение, посветено на участие на пациентите в процеса по оценка на здравните технологии и правните аспекти пред съществуването и работата на пациентската общност в България.

Обучението се провежда с подкрепата на ARPharM.

Категории