гр. Варна

доц. д-р Антония Атанасова, д.м.

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология, диететика и хранене

Месторабота: УМБАЛ „Св.Марина“, Клиника по гастроентерология, бул. „Хр.Смирненски“ №1;

Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов“, ул. „М. Дринов“ №55;

Телефон за връзка: 052648228;

проф. д-р Симеон Стойнов

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентереология, доктор по медицина

Месторабота: д.м.н. Началник Втора вътрешна клиника, МБАЛ „Токуда Болница“, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б;

Телефон за връзка: 02/403 49 17; 02/403 49 50;

доц. д-р Миглена Стамболийска

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология и вътрешни болести

Месторабота: гр. Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, Клиника по гастроентерология, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, ет. 11; Клиника „Майчин дом“

Телефон за връзка: УМБАЛ – тел. 1231; Майчин дом – тел. 33-20-00;

доц. д-р Милко Мирчев, дм

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология и гастроинтестинална ендоскопия

Месторабота: УМБАЛ "Св. Марина", Варна, ул. "Хр. Смирненски" 1;

Телефон за връзка: 052 580 177;

гр. Велико Търново

д-р Донка Шишманова

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Месторабота: гр. Велико Търново, ИПСМПВБГЕ – Д-р Шишманова - ул. ,,Никола Габровски‘‘ 37;

Телефон за връзка: 0888 660 374;

д-р Яна Колева

Специалност:Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология – началник отделение по Гастроентерология

Месторабота: Гастроентерологичен кабинет № 405 - Градска поликлиника; ул.,,Марно поле‘‘21;

Телефон за връзка: 062/630 569;

гр. Враца

д-р Ангел Бонев

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Месторабота: МЦ ,,Алпико‘‘, Началник на Второ вътрешно отделение, МБАЛ ,,Христо Ботев‘‘

Телефон за връзка: 0887 972 589;

гр. Габрово

д-р Дарена Русинова

Специалност: Лекар специалист по кожни и венерически болести

Месторабота: ДКЦ 1 ЕООД , гр.Габрово, бул. ,,3-ти март‘‘ №3;

Телефон за връзка: 066/813 389; 066/813 303; 0885 911 844;

доц. д-р Милко Мирчев, дм

Специалност:

Месторабота:

Телефон за връзка:

доц. д-р Милко Мирчев, дм

Специалност:

Месторабота:

Телефон за връзка:

доц. д-р Милко Мирчев, дм

Специалност:

Месторабота:

Телефон за връзка:

доц. д-р Милко Мирчев, дм

Специалност:

Месторабота:

Телефон за връзка:

доц. д-р Милко Мирчев, дм

Специалност:

Месторабота:

Телефон за връзка: