ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ!

 

Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания е създадена през 2017 г. Настоящият Управителен съвет е избран за срок от 5 години до 12.12.2022г.

 • Ние осигуряваме възможност на пациентите с автоимунни заболявания в България да живеят достоен живот и получават здравни грижи, наравно с другите европейски граждани.
 • Ние повишаваме информираността и ангажираността на пациентите и институциите в България за подобряване на здравните грижи в областта на автоимунните заболявания.
 • Нашият основен фокус са отстояване интересите и решаване на административни проблеми на лицата, страдащи от автоимунни заболявания. Подпомагаме социалната интеграция и провеждаме образователна политика относно автоимунните заболявания и тяхното лечение.
 • Организираме локални, национални и международни образователни проекти и инициативи в областта на европейското гражданство и идентичност. Изпълняваме роля на медиатор между пациенти, лекари и институции. Участваме в развиване на равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти, при изработване и приемане на стратегии, критерии, норми,политики и практики в системата на здравеопазването.

НАШАТА ВИЗИЯ: Осигуряване на възможност пациентите с автоимунни заболявания в България да живеят достоен живот и получават здравни грижи, наравно с другите европейски граждани.

 НАШАТА МИСИЯ: Повишаване информираността и ангажираността на пациентите и институциите в България за подобряване на здравните грижи в областта на автоимунните заболявания.        

    НАШАТА КАУЗА: 

 • Ние предоставяме нужната здравна информация на пациентите с автоимунни заболявания.
 • Ние популяризираме проблемите и трудностите на пациентите с автоимунни заболявания и защитаваме правата им пред здравни институции, организации на медицинските специалисти и сдружения на пациенти.
 • Ние участваме активно в търсенето на решения заедно с всички заинтересовани страни, за да подобрим живота на пациентите с автоимунни заболявания.

     НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:Ние сме активни единни диалогични съпричастни. 

НАШАТА ЦЕЛ:

 1.1. Изграждане на пациентска мрежа.Предоставяне на Информация чрез:

1.2. онлайн платформ

1.3. сайт;

1.4. социални мрежи фейсбук страница;

1.5.Ангажираност на организацията:

1.6. Еразъм +

1.7. Европейски пациентски форум;

1.8. Ееропейска лига против ревматичните заболявания;

1.9. Български пациентски организации, Медицински организации, Неправителствени организации;

1.10. Здравни институции: Министерство на здравеопазването, Комисия по здравеопазването,

1.11.   Национална здравноосогурителна каса, Български лекарски съюз;

1.12. Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България,

1.13. Българска генетична фармацевтична асоциация;

ЗАЩО ГО ПРАВИМ? Ние предлагаме качествена услуга за пациенти, лекари и заинтересовани страни основана на реални нужди.

КАК ГО ПРАВИМ? 

 1. Отстояваме интересите на лицата, страдащи от автоимунни заболявания.
 2. Подпомагаме социалната интеграция.
 3. Провеждаме на образователна политика относно автоимунните заболявания и тяхното лечение.
 4. Организиране на локални, национални и международни образователни проекти и инициативи в областта на европейското гражданство и идентичност.

КАК СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ НУЖДИТЕ? Чрез работа  насочена към:

 1. социалното и здравно осигуряване;
 2. участие в програми и проекти за лечение на автоимунни заболявания;
 3. сътрудничество с други структури;
 4. организиране и участие в образователни мероприятия (форуми, лекции, конференции, семинари, кръгли маси, обмени, обучения);
 5. поддържане на комуникация;
 6. координационни срещи;

ЗАЩО СЪЩЕСТВУВАМЕ? 

 1. Имат нужда от нас.
 2. Решаваме  административни проблеми.
 3. Медиатори сме между пациенти, лекари, институции.
 4. Равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти, при изработване и приемане на стратегии, критерии, норми, политики и практики в системата на здравеопазването.

 КАКВО ОЧАКВАМЕ ДА СЕ СЛУЧИ? По добра чуваемост на пациентския глас за по-качествена здравна услуга.