Представител на Асоциация на пациенти автоимунни заболявания – АПАЗ Гергана Недялкова участва в конференцията Access To Care, заедно с още представители от България.

Конференцията има за цел да представи пред участниците от различни пациентски организации възможностите за участие във вземането на решения и участието в оценката на здравните технологии, което е част от процеса на реимбурсация на всеки един иновативен медикамент.

„Все повече гласът на пациентите бива смятан за важен при взимането на решения и формирането на политики в здравеопазването. Това е една моя мечта, която вече се реализира на много ниварещата. коментира Гергана Недялкова след срещата.

Категории