Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания вече е „Асоциация на пациентите, активни в здравеопазването“.  Стратегическа задача на АПАЗ е да стане национална представителна организация за защита на правата на пациентите

Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания променя името и стратегическите си цели. Считано от 4 юли 2024 г. АПАЗ ще е с ново име и ще се нарича „Асоциация на пациентите, активни в здравеопазването“. Промяната се налага, след като Общото събрание на АПАЗ, проведено през юни 2024 г., реши АПАЗ да кандидатства за статут на представителна организация на национално ниво за защита на правата на пациентите.

Сред целите на новата организация е защитата на правата и интересите на пациентите на всички нива в държавата, както и партньорство с европейските пациентски организации и институциите, ангажирани с политиките в здравеопазването у нас и в ЕС.

АПАЗ ще работи за повишаване на информираността и отговорността на пациентите, включването на пациентите във контрола и управлението на здравната система, насърчаване на тристранното партньорство при защитата на правата на пациентите, въвеждането на етични норми и регулации в пациентския сектор, повишаването на гражданското участие и доброволчеството в здравеопазването и др.

Председател на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването е Анета Драганова. Тя е с дългогодишен опит в управлението на граждански организации, като самата тя е пациент с автоимунно заболяване. Заместник-председатели на АПАЗ са юристката Калина Михайлова и социологът Николай Недялков.

„Убедена съм, че пациентите трябва да имат по-голямо представителство по отношение на защитата на техните права и включването им като активни граждани във вземането на решения в здравеопазването. АПАЗ ще продължи да работи за интересите на всички пациенти и за подобряване на диалога между пациентите, техните лекари и институциите, ангажирани да правят политики в интерес на хората“, коментира председателката на АПАЗ Анета Драганова.

АПАЗ започва процедурата за потвърждаването ѝ за пациентска националнопредставителна организация веднага. Организацията няма да загуби фокуса си за подкрепа на пациентите с автоимунни заболявания, но постепенно ще разшири инвестициите и грижата си и към  други пациентски общности.

Категории