АНЕТА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА , ПРЕДСЕДАТЕЛ АПАЗ

 

Завършила е „Банково застрахователно и осигурително дело“ПГИМ „Йордан Захариев“  в гр.Кюстендил.  От м. май 2010 г. работи в неправителствения сектор като член на УС на Сдружение АПРА „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“. Участвалa в множество национални и европейски програми, проекти и конгреси, свързани с правата на пациентите. През м. октомври 2012г. е избрана за председател на Национална пациентска организация – Клон младежки. От 2013 г. работи активно с европейски неправителствени организации в сферата на ревматоидения артрит и подкрепа на хората с тази диагноза. От декември 2020г. е действащ председател на сдрижение АПАЗ.

Защо продължих да работя в здравния неправителствен сектор: „Често срещахме неразбиране и недостатъчна информираност за автоимунните заболявания. На някои местни здравни институции им бе много трудно да разберат какво правим и как ще осъществим нашата кауза.“

 

ВИКТОР ЙОРДАНОВ КАСАБСКИ, член на УС м.септември 2017г.

Завършил е Изпълнителско Изкуство Бакалавър, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград (България). Работи във водеща текекомуникационна компания в България. Притежава умения при водене на раговор и презентиране пред аудитория и обучение на служители. В Неправителствения сектор е като доброволец от 2013г. в сдружение АПРА и от 2017г. в сдружение АПАЗ. Участвал във всички кампании за защита и информираност правата на пациентите.

 

ГЕРГАНА ГАНЧЕВА НЕДЯЛКОВА, член на УС м.септември 2017г.

Изучава право в УНСС, гр.София в неправителствения сектор е от 2016г. като доброволец. Участвала е във всички кампании за защита и информираност за правата на пациентите.Активно участва в социалното интегриране на деца с автоимунни заболявания.