Социологическо проучване сред лекари и пациенти стартира този месец по поръчка на Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ/APAD). „Основният проблем, който особено се открои по време на пандемията, е загубената връзка между пациенти и лекари. Това е второ поред проучване, инициирано на АПАЗ.
Сега отново от Асоциацията се надяват да открият корените на затрудненията с достъпа до лечение и проследяване и да направят обосновани предложения до здравните институции за промяна на регламентите. По този начин ще се улесни лечението на пациентите с автоимунни заболявания. Очаква се резултатите от социологическото проучване да бъдат оповестени в периода септември – октомври.

По социологическото изследване работим с експерта-социолог Ганчо Христов, който е на 67г. Завършил е Социология в Университета за национално и световно стопанство и работи както по собствени проекти така и с националните социологически агенции. Работи по социални, политически и маркетингови изследвания повече от 35 години.

Участвал е като социолог в множество проекти свързани с общественото мнение като местни избори, изследвания във връзка с политики по европейски проекти, социални проекти по държавни програми, маркетингови проучвания на продукти и услуги.
Работил със Сдружения АПРА и продължава работата си с приемника АПАЗ, участва като социолог-експерт от 2017 – та година по проект социологическо изследване

„Предизвикателства и нагласи сред пациентите с ревматични заболявания“. Като основни препоръки от изследването той отбелязва:

  • да се ограничат административните и финансовите пречки пред достъпът на пациентите до биологично лечение;
  • да се подобри организацията и достъпът на пациентите до периодични прегледи при специалисти-ревматолози;
  •  да се намерят възможности за увеличаване броя на експертните лекарски комисии  и броя на ревматолозите и равномерното им разпределение в страната;
  • да продължи и да се засилва активната роля на пациентските организации за да се достигне до по-голяма чуваемост и ангажираност на здравните институции спрямо пациентите с ревматични заболявания.

Продължава да работи със Сдружение АПАЗ, с ясната нагласа за допринасяне работата на организацията чрез изучаване предизвикателствата и нуждите на пациентите.

www.zdrave.net
www.puls.bg
www.offnews.bg