Временно прекъсване на снабдяването на българския пазар с лекарствените продукти RoActemra 162 mg solution for injection in pre-filled pen-0,9 ml x 4, INN Tocilizumab, ПРУ Roche Registration GmbH, Germany и RoActemra 162 mg solutionfor injection in pre-filled syringe-0,9 ml x 4, INN Tocilizumab, ПРУ Roche Registration GmbH, Germany.
Причините завременното прекъсване на снабдяването са описани в приложеното To Whom It May Concern писмото F. Hoffmann-La Roche Ltd от дата 08 юли 2021година.
Очакваме снабдяването с изброените лекарствени продукти да бъде възобновено през месец септември 2021година.