Ние от сдружение АПАЗ и ОПРЗБ подкрепяме електронното здравеопазване, за което лобираме единайсет години, но софтуерите са разработени без участието на експертното мнение на пациентските организации.
До нас достигнаха многобройни запитвания от пациенти по отношение на това, как след въвеждането на електронната рецептурна книжка ще се се легитимират в аптеката.
Всичко това можете да видите в нашето запитване към Министерството на здравеопазването и НЗОК.