За поредна година Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ) проведе специализирано социологическо изследване сред лекари-специалисти по Ревматология с професионален опит над 10 години.

Данните от него ясно показват, че 65% от анкетираните лекари виждат необходимост достъпът до скъпоструващи продукти за биологично лечение да бъде предоставен в условията на извънболнична помощ. Това трябва да става съобразно териториалната принадлежност на пациента и центъра на жизнените му интереси.

Към момента експертните лекарски комисии се провеждат само в четири града в страната – София, Пловдив, Варна и Плевен. На пациентите се налага да пътуват от  изцяло на свои разноски.

Това трябва да се промени, за да се подобри пътят на пациента и да се улесни диагностицирането и навременното лечение на заболяването.