На 10.12.2021г. се проведе 10-ти Национален конгрес на пациентските организации на тема „Важни стъпки напред в профилактиката в условията на пандемия“.
В рамките на събитието беше представена презентация на тема „Кажи „Не на страха! Попитай специалист!“, водена от Анета Драганова, председател на Сдружение „Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания“ (АПАЗ).
По време на презентацията бяха изложени целите на кампанията както и постигнатите резултати от стартирането й през 2018г, а именно разширяване на обхвата на кампанията като до този момент участват 14 области, целта за 2022г. е областите да достигнат 20.
Като постигнати резултати от стартирането на кампанията бяха отбелязани подобрение на връзката между лекар и пациент, подобряване достъпа до скрининг и проследяване чрез промяна на определени правила в здравната система.

Видеото с презентацията можете да видите тук