Най-често срещаните ревматични и дерматологични заболявания

Кои са най-често срещаните ревматични заболявания в България? Изследване сред 304 пациенти проведено по поръчка на Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания – АПАЗ показва, че сред възпалителните ревматични и дерматични заболявания най-често се срещат:
Ревматоиден артрит (45%) – предимно жени, хора над 50 години, като 57.1% от освидетелстваните с ТЕЛК осъществяват трудова дейност.
Анкилозиращ спондилит (32%) – предимно мъже на възраст 18 – 29 години, голяма част от пациентите с ТЕЛК (21.4%) осъществяват трудова дейност.
Псориатичен артрит (14%) – предимно мъже, хора на възраст до 50 години, като пациентите с ТЕЛК (21,4%) осъществяват трудова дейност.
Псориазис (11%) – жени (14.4 %), хора над 40 години, като тези с ТЕЛК (10,7%) осъществяват трудова дейност.

Според проведеното изследване изключително висок е процентът на пациентите, които смятат, че периодичните прегледи спомагат за правилното лечение – общо 86%. Доверието между пациентите и лекуващите ги специалисти е основата за подобряване на здравословното им състояние и провеждане на адекватно лечение.

Според АПАЗ е необходимо да се положат повече усилия за разрешаване на основните проблеми на пациентите, като от Асоциацията предлагат следните промени:

  • Да се извадят част от болничната помощ в извънболничната помощ –  ще се спре практиката пациентите да обикалят определени областни градове в търсене на специалисти или ЕЛК.
  • Да отпадне  ЕЛК, която съществува само в България, за разлика от други страни в Европа, където няма такива комисии. С тази стъпка достъпът до лечение и проследяване на състоянието на пациента ще се улесни значително.
  • Да се ускори реализирането на електронното здравеопазване, което ще даде възможност и за дигитални консултации. Те следва да бъдат надлежно законово регламентирани и комуникирани с пациентите.
  • Включване в алгоритъма на АПр 42 по-широка гама лабораторни изследвания, сред които изследвания за Хепатит B, Хепатит C, Квантиферонов тест.

Според проведеното изследване най-често срещаните ревматични и дерматологични за болявания са:

  • Ревматоиден артрит
  • Анкилозиращ спондилит- болест на Бехтерев
  • Псориатичен артрит
  • Псориазис