На 17 -19.03.2022г. на територията на страната беше проведена Втора конференция на Българската Ревматологична Асоциация. В рамките на конференицията АПАЗ и ОПРЗБ взеха участие, като темата на участието беше „Непосрещнати пациентски нужди по време на пандемията от Covid – 19“.
По време на конференцията бяха представени данни от социологическо изследване инициирано от Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук, Медицински университет Пловдив и УМБАЛ Каспела, социологическото изследване беше проведено през 2021г. сред пациенти с ревматични заболявания.

След обработка на данните от изследването, като основни проблемни сфери по време на пандемия могат да бъдат посочени:

  • Затруднен достъп до медикаменти
  • Необходимост от психологическа помощ или консултации
  • Затруднена комуникация с лекуващите специалисти
  • Влияние на пандемията върху социалния живот, спортните дейности, хобитата
  • Информация (противоречива; недостатъчна) за ваксините срещу Ковид 19

Тези основни непосрещнати нужди на пациентите се наблюдаваха не само сред анкетираните, но и като цяло в групите ни в социалните мрежи тези въпроси бяха най-дискутирани и във връзка с тях пациентите търсеха съдействие и съвет.