На 16-19.09.2021г. на територията на страната, беше проведена Национална конференция по ревматология. В рамките на конференцията Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания и Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България взеха участие, като изложиха проблемите с които се сблъскват пациенти с ревматологични заболявания при семейно планиране и бременност.
Фокуса на презентацията беше насочен към основните предизвикателства пред пациентите:
– Липса на информация;
– Отношенията между лекар – пациент;
– Комуникацията между ангажираните специалисти;
– Необходимост от психологическа подкрепа.

След проведената дискусия между ревматолозите и пациентските организации се даде предложение да бъдат изготвени препоръки.