Пациентите с ревматични и дерматологични заболявания в България се явяват основно по два или три пъти годишно на профилактични прегледи. Тази тенденция се запазва в периода 2017-2021 година, в който Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ) провежда няколко социологически проучвания за проблемите и нагласите на пациентите.

Повечето пациенти смятат, че профилактичните прегледи са решаващи за правилното лечение, но множество фактори затрудняват достъпа до него.

Какво трябва да се промени, за да е пациентът в центъра на здравната грижа?

  • Подобряване достъпа на местно ниво – пациентите споделят, че се притесняват да отсъстват от работа и да излизат в болничен, за да пътуват за ЕЛК, които се провеждат само в четири града в страната. Във връзка с това АПАЗ призовава за утвърждаване ролята на извънболничната помощ и  създаване на Електронна ЕЛК;
  • Пълноценна информация за лечение и профилактика – лекарите трябва да обърнат повече внимание на допълнителните средства за подобряване на състоянието на пациентите, в това число физически упражнения, хигиенно-диетичен режим и други;
  • Намаляване на административната тежест спрямо лекарите – при по-малко задължения за обработка на документация, лекарите ще разполагат с повече време за пациентите си. Цели 60% от лекарите посочват, че е необходимо намаляване на медицинската документация, която се обработва за всеки пациент;
  • Въвеждане на алгоритъм за по-добро проследяване на пациентите – освен навременната диагностика, адекватното проследяване на пациентите е от решаващо значение за подобряване на тяхното състояние и по-добро качество на живот въпреки заболяването.