Ревматоидният артрит (РА) е системно автоимунно заболяване с неизвестна причина, изявяващо се с хронично симетричено и възпаление на периферните стави, предизвикващо прогресиращо ставно разрушение и деформация и водещо до инвалидност. Той има хронично – рецидивиращо протичане със значителна честота на извънставните прояви. Съпровожда се от ревматоидни възли, белодробно, сърдечно, бъбречно и други засягания. Тези прояви характеризират системността на заболяването. Ревматоидният артрит е прогресиращо заболяване, което има тенденция към тежко увреждане на ставите и инвалидизиране на пациентите във времето. При много от болните са затруднени ежедневни дейности .

Честота и социална значимост

При използване на диагностичните критерии за РА (1958 г.) на Американската ревматологична асоциация се установява, че между 1 % и 2 % от възрастната популация, в която и да е част от света, боледува от вероятен или сигурен, или класически РА. По-често се засягат жените и съотношението спрямо мъжете е 3 : 1. Честотата на заболяването нараства с възрастта както при жените, така и при мъжете.

Заболяването се появява във всяка възраст, а на половината от случаите след инфекция, преумора, простуда, аборт.

Mеханизъм на възникване на болестта

Имунологичната теория свързва развитието на заболяването с наличието на ревматоидни фактори (РФ), които се определят като автоантитела, т. е. антитела към Имуноглобулин G. Патогенезата на РА е сложна и ненапълно уточнена поради неизвеността на първичния причинен фактор. Въпреки това много звена от  имунно-медиирания възпалителен процес при това заболяване вече са изяснени. Развива се тежко тъканно разрушение предимно в ставната синовия, ставния хрущял и костите. Възпалителният процес при РА предизвиква и органно увреждане, като най-често са засегнати белите дробове и перикарда на сърцето.
В резултат на ревматоидното възпаление се увреждат всички ставни структури – синовията, хрущялът, костта, ставната капсула, сухожилните влагалища, връзките, бурсите, мускулите. Развиват се оток на ставите.

Източник: д-р Христо Славов

ДИАГНОЗИ « РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ « ДИАГНОСТИКА

Диагнозата на ревматоидния артрит

Често поставянето на диагнозата значително закъснява. Една от причините е подценяването на ставните оплаквания от страна на пациента и отлагане на посещението при общопрактикуващ лекар.
Ранното диагностициране на РА е предпоставка за започване на ранно лечение.
Ако не се подтисне възпалитения процес в ставите в тях настъпват необратими промени.
Ранното лечение може да намали болестната активност и така да се забавят или предотвратяват ставните увреждания.
Пациенти, при който има подозрение за наличие на РА, трябва да бъдат насочени възможно най-рано към ревматолог, за да може да бъде поставена диагнозата и да се започне възможно най-бързо ефективно лечение.

 

Методи за поставяне на диагнозата

Физикално изследване:

 • Анамнеза
 • Обективин статус (походка, ръце, крака, гръбначен стълб) оценка на локомоторната (двигателна) функция.

Лабораторни тестове:

 • ПКК
 • СУЕ
 • RF
 • Антитела срещу цикличния цитрулиниран пептид (anti-CCP)
 • C-реактивен протеин (CRP)
 • Анти-нуклеарни антитела (ANA).

Лабораторните изследвания показват наличие на микроцитна хипохромна анемия, ускорена СУЕ, ниско серумно желязо и намален ЖСК.  Повишени са стойностите на С-реак¬тивния протеин. Имунологичните изследвания показват повишен титър на Ревматоиден фактор и/или Анти-ССР (Анти циклин-цитрулиниров пептид).

Образни методи:

 • Конвенционална рентгенография
 • ЯМР (MRI)
 • Ултразвукова диагностика

Рентгенологичните промени при РА са характерни и се класифицират в 4 рентгенови стадия. Анализират се рентгенографиите на ръцете, ходилата и таза.

При 0 стадий липсват промени.

В 1-ви рентгенов стадий на заболяването се установява околоставна остеопороза и нама¬лена прозрачност на околоставните тъкани.

Във 2-ри стадий има ерозии по костните краища и костни кисти над 5 mm.

В 3-ти стадий е стеснена ставната междина.

В 4-ти стадий се установява фиброзно или костно страстване на ставните повърхности, водещо до неподвижност на ставата.

 

Източник:

д-р Мария Недкова
д-р Христо Славов

ДИАГНОЗИ « РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ « СИМПТОМИ И ВИДОВЕ

Симптомите при ревматоидния артрит се появяват и отшумяват

Симптомите при ревматоидния артрит се появяват и отшумяват в зависимост от степента на възпаление на тъканите.В много от случаите обаче болестта започва без видим и доловим повод. Обикновено началото е постепенно, рядко – остро. При остро начало се засягат големите стави, най-често коленните.
Болестните признаци са отпадналост, повишена телесна температура, сърцебиене. Засегнатата става е подута, кожата над нея е топла и зачервена, а движенията са силно ограничени и болезнени. Болката не се повлиява от аналгетиците. При постепенно развитие на болестта се засягат малките стави на ръцете и краката – последователно една след друга през различни интервали от време. Кожата над засегнатите стави обаче е студена и влажна.
Характерно е засилването на болката през втората половина на нощта и сутрешната скованост на ставите, като раздвижването е белезнено. Рядко след първия пристъп болестта стихва спонтанно. По-често настъпва временна ремисия (подобрение). При ново изостряне се обхващат нови стави, но често се усилва възпалението и на вече засегнатите. Заболяването приема неблагоприятен ход обикновено след четвъртия пристъп. Ставите постепенно се деформират, а движенията в тях се ограничават.

 

Начални симптоми на ревматоидния артрит

В продължение на няколко седмици до месеци РА може да се предшества от различни оплаквания като отпадналост, лесна уморяемост, субфебрилна температура, ставни, мускулни и сухожилни болки, намален апетит, отслабване на тегло, раздразнителност, напрегнатост.
Лабораторни изследвания – може да има леко изразена анемия и ускорена СУЕ.

 

Основни симптоми

 • Артрит на стави на ръцете

– Засягат се проксималните интерфалангеални и метакарпофалангеалните стави на ръцете, ставите на китките, лактите и др.
– Отеклите стави са болезнени и сковани. Болката е по-силна през втората половина на нощта и събужда болния от сън.
– От ставите на краката най-често се засягат коленните, глезенните и метатарзофалангеалните стави.

 • Сутрешна скованост

– Продължава от 15-20 минути до няколко часа
– Продължителността на сутрешната скованост е косвен показател за активността на артрита.

 • Обхващане на повече от четири стави (полиартрит)

– В началото може да започне с моноартрит или олигоартрит. С напредването на болестта се засягат и други стави.
– В ранния етап от развитието на РА е трудно, в някои случаи и невъзможно поставянето на диагнозата.

 • Симетричност на ставните промени

– В началото промените могат да са асиметрични. С напредването на болестта симетричността се появява и в разгара на болестта тя е силно изразена.

 • Ставни деформации

– Появяват се в напредналите стадии на болестта.

 • Възпалението обхваща не само ставите, но и близко-разположените тъкани и органи – сухожилия, сухожилни влагалища, мускули, надкостница.
 • Извънставни прояви

– Срещат се все по рядко и когато се появят са изразени в лека степен, което се дължи на ранното и адекватно лечение на болните през последните години.

 

Източник:

д-р Мария Недкова
д-р Христо Славов

 

ДИАГНОЗИ « РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ « ЛЕЧЕНИЕ

Цели на лечението

Лечението има за цел да се постигне облекчаване на болката, да се потисне и ограничи възпалителният процес, да се избегнат нежеланите странични ефекти на ползваните медикаменти, да се запази максимално ставната и мускулна подвижност, да се подбере подходящо базисно средство за контрол на заболяването, да се постигне трудова и социална рехабилитация на болния.. Лечебният план се базира на основните принципи за общ и локален покой в стадия на активност на заболяването.

Терапевтичен план:

Лечението на ревматоиден артрит е индивидуално за всеки пациент. То зависи от напредналоста на заболяването. В началото на лечението освен диета, която включва  пълноценно хранене с допълнително обогатяване на диетата с vit. А или рибено масло, се препоръчва лечебна гимнастика, физиопроцедури и раздвижване на неактивните стави.

 

Медикаментозно лечение

 • НСПВС, Аналгетици
 • Кортикостероиди
 • Променящи болестната активност противоревматични средства (DMARDs)

– Sulfasalazine
– Methotrexate
– Penicillamine
– Leflunomide
– Cyclosporine
– Hydroxychloroquine
– Орално или инжекционно злато

Биологични средства за ревматоиден артрит

Биологичните медикаменти са продукти, които работят директно върху специфични клетки или вещества във вашата имунна система и по този начин влияят върху болестния процес.

В момента в България прилаганите биологични средства са Хумира, Енбрел, Цимзия, Роактемра и Мабтера, в зависимост от вида на терапията се прилагат под формата на инжекция или венозно вливане.

JAK-инхибитор

JAK инхибиторите принадлежат към семейство лекарства, наречено DMARD(болест модифициращи антиревматични лекарства), те спомагат за облекчаване на болките и подуването в ставите. Тези лекарства намаляват вашата свръхактивна имунна система, за да предотвратят увреждане на ставите. предимството на JAK инхибиторите е, че можете да ги приемате през устата.

 

Източник:
д-р Мария Недкова
д-р Христо Славов

ДИАГНОЗИ « РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ « УСЛОЖНЕНИЯ

Ревматоидният артрит  може да доведе до променящи живота последствия ако не е адекватно контролиран с лечение

 • В рамките на 2 години, умеренo нарушение на движенията при пациенти с РА е често срещанo
 • След 10 години, до 30% от пациентите може да не са в състояние да работят
 • През това време се натрупват съществени болнични, извънболнични и аптечни разходи
 • Целта за повечето пациенти с РА е да се постигне възможно най-рано състояние на ниска активност на заболяването (LDA) или ремисия, за да се подобри техния дългосрочен резултат.

Болните с РА развиват рано костни ерозии

~ 25% – в първите 3 месеца
~ 40% – в рамките на 6 месеца
~ 60% – след 1 година
> 70% – след 2 години

Костните ерозии са необратимо структурно увреждане. Тяхното предотвратяване означава съхраняване на ставната функция.

Продължителното възпаление удвоява риска от сърдечно-съдови заболявания, инсулт и тъканно разрушение

Развива се тежко тъканно разрушение предимно в ставната синовия, ставния хрущял и костите. Възпалителният процес при РА предизвиква и органно увреждане, като най-често са засегнати белите дробове и перикарда на сърцето.
В резултат на ревматоидното възпаление се увреждат всички ставни структури – синовията, хрущялът, костта, ставната капсула, сухожилните влагалища, връзките, бурсите, мускулите. Развиват се оток на ставите.

Пациентите с Ревматоиден артрит са психически претоварени

Пациентите с диагноза Ревматоиден артрит са Физически и психически претоварени от симптомите. Те се борят да се справят с ежедневните си ангажименти, в повечето случай при тежката форма на заболяването не могат да изпълняват функциите си ефективно по време на работа. Често отсъстват от работа или са по-слабо продуктивни по време на работа.
Изолирани от неспособност да участват в развлекателни и социални дейности
Пропускат всекидневни удоволствия, като  семейни и социални дейности, поради болката и умората.

Източник:
д-р Мария Недкова
д-р Христо Славов