България е сред страните с най-бавен достъп до модерни терапии, по данни на европейската комисия, свързани с мащабна реформа в лекарствената политика.

У нас са били достъпни едва 23 лекарства от одобрените между 2015 и 2017 г. В Германия те са 5 пъти повече.
Именно равен достъп до съвременно лечение е една от целите на Еврокомисията. Сред предложенията е срокът за одобрение на нови терапии да бъде съкратен – от 400 на 180 дни.

Линк към статията