🕊️„Надежда за пациентите а атопичен дерматит са новите системни терапии. Дерматолозите вече са изготвили критериите за започване на системна терапия с JAK-инхибитори, която да се реимбурсира от Национална здравноосигурителна каса – НЗОК. Това трябваше да започне всеки момент, но от НЗОК още се бавят по неясни за нас причини“, сподели Анета Драганова, председател на Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания – АПАЗ
💡На пациентска среща с експерти тя представи резултатите от дълбочинно проучване за проблемите на пациенти с атопичен дерматит, проведено през февруари – март 2023 г.
⌛💸Касата е поела ангажимент от пролетта на 2023 г. да заплаща скъпоструващата терапия с JAK-инхибитори, но изглежда пациентите ще трябва да чакат по-дълго.
🆓💊Страдащите от тежки форми на заболяването могат да започнат терапия веднага с един от регистрираните в България JAK-инхибитори, тъй като фармацевтичната компания го предоставя безплатно на пациентите.
💡Научете повече тук 👉https://bit.ly/3LpF7Mu
🤝Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания – АПАЗ
🤝Портал на пациента
🤝Българско дерматологично дружество – БДД