През периода 28 септември – 1 октомври 2023г. се проведе Националния конгрес на Българско дружество по ревматология. Дружеството навърши 40 години. От името на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България и Асоциация на пациентите с автоимунни заболявания поднесохме плакети в знак на благодарност за дългогодишното сътруничество и си пожелахме още много успешни инициативи заедно, защото съместната работа между пациенти и лекари е от ключово значение за постигане на партньорство и по-добър живот за хората с ревматоидни заболявания в България.