💥Полезна информация!
Получаване на лечение по протокол заплащано от Национална здравноосигурителна каса.
💊От 1 юни 2023г. пациентите които продължават терапия ПРОТОКОЛ 1С ЩЕ СЕ ИЗДАВА САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ!
💊До 30 юни ПРОТОКОЛИ 1A и 1B ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ТЕРАПИЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДАВАТ И НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ!
💡💡💡Виж информацията приложена по-долу!