Анета Драганова и Николай Недялков, като представители на сдружение АПАЗ с над 30 организации взеха участие в обучение по темата за Участие на пациентите в процеса по оценка на здравните технологии и Правни аспекти пред съществуването и работата на пациентската общност в България.
Обучението е с подкрепата на ARPharM