Д-р Мариета Матева – Младенова е специалист по образна диагностика в УМБАЛ „Александровска“ и докторант към Катедрата по образна диагностика […]