ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ!

Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания е създадена през 2017 г. Настоящият Управителен съвет е избран за срок от 5 години до 12.12.2022 г.

Ние осигуряваме възможност на пациентите с автоимунни заболявания в България да живеят достоен живот и получават здравни грижи, наравно с другите европейски граждани.

Ние повишаваме информираността и ангажираността на пациентите и институциите в България за подобряване на здравните грижи в областта на автоимунните заболявания.

Нашият основен фокус са отстояване интересите и решаване на административни проблеми на лицата, страдащи от автоимунни заболявания. Подпомагаме социалната интеграция и провеждаме образователна политика относно автоимунните заболявания и тяхното лечение.

Организираме локални, национални и международни образователни проекти и инициативи в областта на европейското гражданство и идентичност. Изпълняваме роля на медиатор между пациенти, лекари и институции. Участваме в развиване на равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти, при изработване и приемане на стратегии, критерии, норми, политики и практики в системата на здравеопазването.

НАШАТА ВИЗИЯ

Осигуряване на възможност пациентите с автоимунни заболявания в България да живеят достоен живот и получават здравни грижи, наравно с другите европейски граждани.

НАШАТА МИСИЯ

Повишаване информираността и ангажираността на пациентите и институциите в България за подобряване на здравните грижи в областта на автоимунните заболявания. 

НАШАТА КАУЗА

Ние предоставяме нужната здравна информация на пациентите с автоимунни заболявания.

Ние популяризираме проблемите и трудностите на пациентите с автоимунни заболявания и защитаваме правата им пред здравни институции, организации на медицинските специалисти и сдружения на пациенти.

Ние участваме активно в търсенето на решения заедно с всички заинтересовани страни, за да подобрим живота на пациентите с автоимунни заболявания.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Ние сме активни единни диалогични съпричастни

НАШАТА ЦЕЛ

 1. Изграждане на пациентска мрежа. Предоставяне на Информация чрез:

 • онлайн платформа;
 • сайт;
 • социални мрежи фейсбук страница;

2. Ангажираност на организацията:

 • Еразъм +
 • Европейски пациентски форум;
 • Европейска лига против ревматичните заболявания;
 • Български пациентски организации, Медицински организации, Неправителствени организации;
 • Здравни институции: Министерство на здравеопазването, Комисия по здравеопазването,
 • Национална здравноосогурителна каса, Български лекарски съюз;
 • Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България,
 • Българска генетична фармацевтична асоциация;
ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

Ние предлагаме качествена услуга за пациенти, лекари и заинтересовани страни основана на реални нужди.

КАК ГО ПРАВИМ?

Отстояваме интересите на лицата, страдащи от автоимунни заболявания.

Подпомагаме социалната интеграция.

Провеждаме на образователна политика относно автоимунните заболявания и тяхното лечение.

Организираме локални, национални и международни образователни проекти и инициативи в областта на европейското гражданство и идентичност.

КАК СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ НУЖДИТЕ?

Чрез работа, насочена към:

 • социалното и здравно осигуряване;
 • участие в програми и проекти за лечение на автоимунни заболявания;
 • сътрудничество с други структури;
 • организиране и участие в образователни мероприятия (форуми, лекции, конференции, семинари, кръгли маси, обмени, обучения);
 • поддържане на комуникация;
 • координационни срещи;


ЗАЩО СЪЩЕСТВУВАМЕ?

Защото имат нужда от нас.

Решаваме административни проблеми.

Медиатори сме между пациенти, лекари и институции.

Равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти и сдружения на пациенти при изработване и приемане на стратегии, критерии, норми, политики и практики в системата на здравеопазването.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ДА СЕ СЛУЧИ?

По добра чуваемост на пациентския глас за по-качествена здравна услуга.