Телефон на пациента отвори Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания. Линията ще работи всеки ден от 10 до 17 ч. На нея съвети […]
Телефонна линия за пациенти открива Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ). Всеки работен ден от 10 до 17 часа […]
Между 4000 и 5000 са пациентите с лупус в България. Рядкото заболяване е с честота под 50 на 100 000 население, […]