Д-р Преслав Василев: „Вече имаме терапия за генерализиран пустулозен псориазис, която има бърз ефект и спасява живот!“

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94-%D1%80-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2–%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81,-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82/n28376?fbclid=IwAR0MWkkPrYJssLApCRVpQLFMYrNr-VxrG-9vBRUI8O6I3GqWOm7j2ARXkJI