Улцерозен колит

Критерии при започване на лечение на Улцерозен колит с биологични лекарствени продукти при болни над 18 годишна възраст Биологичните лекарствени продукти (антицитокиновите и антиинтегринови) се прилагат като втора линия...