Национален конгрес на Българско дружество по ревматология.

През периода 28 септември – 1 октомври 2023г. се проведе Националния конгрес на Българско дружество по ревматология. Дружеството навърши 40 години. От името на Организация на пациентите с ревматологични...

Съобщение на интернет страницата на НЗОК

Съгласно съобщение на интернет страницата на НЗОК, „времето от 01.03.2023 г. до 30.04.2023 г. е преходен период, през който се допуска издаване на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани...

Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит (РА) е системно автоимунно заболяване с неизвестна причина, изявяващо се с хронично симетричено и възпаление на периферните стави, предизвикващо прогресиращо ставно разрушение и деформация и водещо до...