Съгласно съобщение на интернет страницата на НЗОК, „времето от 01.03.2023 г. до 30.04.2023 г. е преходен период, през който се […]