Николай Недялков

Господин Недялков е член и учредител на Сдружение АПАЗ преди това Председател. Пациентски застъпник е в Eвропейската Реферетна Mрежа за имунодефици, автоимунни и педиатрични ревматични заболявания (ERN- RITA). От 2017г до момента в Сдружение АПАЗ активно работи в проектна дейност насочена към икономически, социологически анализи и изготвяне на становища и предложения за промяна на здравната система.( засилване на доболничната помощ и промяна качеството на живот на пациентите с автоимунни заболявания.) Работил е като главен експерт в Министерство на здравеопазването в България в дирекция „Защита на пациентите“, където успява да предостави експертиза и активно да допринесе за по - добър достъп за здравеопазване на пациентите и работата с пациентските организации. През последните три месеца работи за Асоциация за Инсулт и Афазия. Николай Недялков е опитен юрисконсулт с доказан опит в управлението на организации с нестопанска цел. Той има умения в застъпничеството за правата на пациентите и здравната грижа, управлението на проекти и заема важна роля в проектите на АПАЗ.