0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Назад « Новини
ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ !

Сдружение АПАЗ ще продължи дейността на АПРА

Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания е създадена през 2017 г. Настоящият Управителен съвет е избран за срок от 5 години до 12.12.2022г.

  •  Ние осигуряваме възможност на пациентите с автоимунни заболявания в България да живеят достоен живот и получават здравни грижи, наравно с другите европейски граждани
  •  Ние повишаваме информираността и ангажираността на пациентите и институциите в България за подобряване на здравните грижи в областта на автоимунните заболявания

 Нашият основен фокус са отстояване интересите и решаване на административни проблеми на лицата, страдащи от автоимунни заболявания. Подпомагаме социалната интеграция и провеждаме образователна политика относно автоимунните заболявания и тяхното лечение. Организираме локални, национални и международни образователни проекти и инициативи в областта на европейското гражданство и идентичност. Изпълняваме роля на медиатор между пациенти, лекари и институции. Участваме в развиване на равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти, при изработване и приемане на стратегии, критерии, норми, политики и практики в системата на здравеопазването.

Сдружението ще продължи работата си :

  • Работа с МЗ
  • Развитие на пациентска мрежа в страната
  • Промяна на административни разпоредби в полза на пациентите
  •  Доброволци
  •  Достигане до населени места с труден достъп до ревматолог
  •  Подобряване на ранната диагностика

Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания си поставя следните цели:

1. Организация

1.1. Изграждане на пациентска мрежа

2. Информация

2.1. Пациентски референдум

2.2. Сайт

2.3. Социални мрежи – Фейсбук страница и Фейсбук група

3. Ангажираност

3.1. Еразъм +

3.2. Европейски пациентски форум

3.3. ЕУЛАР / Европейска лига за борба с ревматизма

3.4. Български пациентски организации, Медицински организации

3.5. Здравни институции