Име на проекта: ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ БАРИЕРИ ПРЕД ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Продължителност  МАЙ- ОКТОМВРИ 2024г.

Цели на проекта:

ЦЕЛ 1 Да се покаже чрез социално – икономически анализ, че въведените административните бариери наложени на пациентите, освен затрудняващи за хората, са и разходонеефективни за платеца.

ЦЕЛ 2 Да се покажат добри примери от други европейски страни, които освен да улесняват пациента, са и икономически по ефективни. Например: При въвеждане на път на пациента, подобен на този в останалите държави в ЕС (всеки специалист изписва терапия без допълнително одобрение от ЕЛК) ще има възможност да се лекуват значимо по-голям брой пациенти за същата стойност на ниво на НЗОК.

ЦЕЛ 3 Да се повдигне публичен дебат за нуждата от оптимизиране пътя на пациента и нов подход на разходване на публични средства, ориентиран към реални резултати за пациента, а не към поддържане на остарели и неефективни административни процедури.

Дейности:

ФАЗА 1

·       Данни от проведени интервюта с пациенти

·       Икономически анализ

ФАЗА 2 Реални истории на пациентии

ФАЗА 3 Застъпническа кампания

Очаквани резултати:

·       За първи път в България ще се покаже реален анализ на разходите, които

·       Здравната каса заплаща отвъд самата терапия, за ревматични заболявания

·       Ще се даде пълна и ясна картина на разходите на пациентите, които до момента не са остойностени

·       Публичен дебат, базиран на реални цифри и факти

·       Позитивно и балансирано отразяване по темата

·       Поне 12 инфографики, представящи основните резултати по визуален и достъпен начин (използвани на сайта и Фейсбук страницата на сдружението)

·       Привлечен за медиен партньор здравен сайт, който е водещ източник на

·       информация за здравните институции– zdrave.net

·       Поне 30 публикации в национални и регионални медии


Новини за проекта

No posts found