Име на проекта: КАМПАНИЯ „МОЯТА ДИАГНОЗА” ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ (РА, ЛУПУС, СКЛЕРОДЕРМИЯ, СЬОГРЕН СЪС ЗАСЯГАНЕ НА БЯЛ ДРОБ, ВЕГЕНЕР) В БЪЛГАРИЯ

Продължителност: ЮНИ – ДЕКЕМВРИ 2024 г.

Цели на проекта:

Цел 1 Откриване на проблемите на пациентите през дълбочинни интервюта.

Цел 2 Популяризиране на проблемите на пациентите пред широката общественост на национално ниво

Цел 3 Запознаване на диагностицираните пациенти с възможностите, които им се дават за лечение, режим и диетично хранене

Цел 4 Търсене на отговори по предизвикателствата на пациентите от здравни специалисти и здравни институции 

Дейности:

Фаза 1 Дълбочинни интервюта с до 20 пациенти, обработка на

резултатите, изготвяне на доклад (Февруари-април). Ще съдържат поставяне на диагнозата за ИБ, начин на живот, лични впечатления от анкетираните спрямо респондентите/пациентите. Примерът за онагледяване на стадиите в табличен вид е взаимстван от Румъния.

Фаза 2

Конференция(работа със здравни институции и кръгла маса – БЛС, НЗОК, МЗ) след проведени дълбочини интервюта с 20 пациента с ИБ и взети предвид техните най-големи предизвикателства.

Фаза 3

a. ПОЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕЗ МЕДИИТЕ В ОБЩЕСТВОТО – Пациент, пациентска организация и лекар специалист

b. Интервюта с лекари и пациенти – Какво трябва да знаем за диагнозата, симптоми, живота със заболяването ИБ?

Очаквани резултати:

Ранна диагностика и своевременно диагностициране и информираност на обществото при пациенти с ИБ. Пациенти, които вече имат диагноза, но се страхуват да се свържат с лекар. Да има информираност за пациентите от АПАЗ.


Новини за проекта

No posts found