Име на проекта: МОЯТА ДИАГНОЗА – СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Продължителност: МАЙ- ДЕКЕМВРИ 2024г.

Цел на проекта:

 • Цел 1 Откриване на проблемите на пациентите със сърдечна недостатъчност през дълбочинни интервюта.
 • Цел 2 Популяризиране на проблемите на пациентите пред широката общественост на национално ниво
 • Цел 3 Запознаване на диагностицираните пациенти с възможностите, които им се дават за лечение, режим и диетично хранене
 • Цел 4 Търсене на отговори по предизвикателствата на пациентите от здравни специалисти и здравни институции 

Дейности:

ФАЗА 1

Дълбочинни интервюта с до 20 пациенти, обработка на резултатите, изготвяне на доклад (май-юли). Ще съдържат поставяне на диагнозата за Сърдечна Недостатъчност /СН, начин на живот, лични впечатления от анкетираните спрямо респондентите/пациентите. Примерът за онагледяване на стадиите в табличен вид е взаимстван от Румъния. Ще обхванем по-големите областни градове. Предвидено е да бъдат включени от 50 до 100 души. Ще бъдат проведени Patient report outcomes / PROM. Съгласно Приложение Въпросник – преминава се през целия път изминат от пациента като: първоначални симптоми за СН, изминато време от диагностициране, преминати изследвания и разходи, преминати терапии и разходи, и разходи за тях, психологически аспекти на заболяването, живот със заболяването, откъде пациентите получават и предпочитат да получават информация за заболяването.

ФАЗА 2 Популяризиране на данните от доклада под формата на семинар

 • Конференция след проведени дълбочинни интервюта с пациенти със сърдечна недостатъчност и взети предвид техните най-големи предизвикателства. (НЗОК,МЗ,КС,БЛС)
 • Кардиолог – представя заболяването, възникване, развитие, последици, възможности за лечение.
 • Представяне доклад от пациентската организация
 • Допълнителни лектори според данните на доклада и исканията на пациентите.
 • По време на кампанията ще се проведат интервюта с лекарите специалисти, пациентите и пациентската организация за популяризиране на заболяването и поставяне на проблемите от дълбочинните интервюта. Основен партньор на сдружението е Zdrave.net

ФАЗА 3

 • Популяризиране на проблемите на пациентите със сърдечна недостатъчност през социалните мрежи и здравните медии.
 • Вземане на интервюта от пациенти със сърдечна недостатъчност.
 • Популярзиране през медиите на предизвикателствата на пациентите със сърдечна недостатъчност. От сдружение АПАЗ
 • Популяризиране през медии на предизвикателствата пред лекарите
 • Подкаст за митове и легенди по отношение на сърдечната недостатъчност с водещ специалист и пациент. Ще се съдържат видеа – лекар и пациент, лекари и пациентска организация.
 • Изграждане на страница със сърдечна недостатъчност

ФАЗА 4

Изграждане на гореща телефонна линия за сърдечна недостатъчност. След обаждане на пациент към горещата телефонна линия, пациентът може да задава въпроси от всякакъв вид свързани с лечение. Ще получи квалифицирана информация по вайбър под формата на издадени материали съвместно с Българското дружество по кардиология.

Проектът е в партньорство с Българското дружество по кардиология и Българско дружество по ревматология. Данни ще бъдат представени на Конгрес по кардиология  и ревматология в гр. Пловдив 10-13 окт. 2024 г. 

Новини за проекта

No posts found