0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Анкилозиращ спондилит « Обща информация
Анкилозиращият спондилит

Анкилозиращият спондилит е системно хронично възпалително заболяване, което уврежда аксиалния скелет и сакроилиачните стави. Рядко засяга ставите на крайниците, с изключение на тазобедрените и раменните. Съпътства се от различни извънскелетни прояви. Наименованието му произхожда от гръцкия корен на "анкилос", което означава срастване, спояване и "спондилос" - гръбначен прешлен. Анкилозиращият спондилит се нарича още „болест на Бехтерев“.

Честота на заболяването
АС е по-чест при мъжете в съотношение спрямо жените 3 : 1. Началото му е преди 40 -годишна възраст. Над 95 % от заболелите са положителни за НLА-В27-антиген. Установява се наличие на фамилна агрегация.

 

Извън-гръбначни и извън-ставни прояви

  • В 25 - 30 % от болните с Анкилозиращ спондилит се развива остро възпаление на едното или двете очи. Това е най-честата извънскелетна проява на заболяването. Започва внезапно, обикновено едностранно с болка, сълзене, намаление на зрението. Обикновено оздравява за 4 - 8 седмици. Рецидивира в същото око или в другото. При оформяне на сраствания, зеницата остава разширена и неправилна.  
  • Хронично възпалително чревно заболяване
  • Сърдечни прояви (недостатъчност на аортната клапа, нарушения на сърдечния ритъм , кардиомегалия и перикардит)
  • Белодробна фиброза,
  • Неврологични прояви – изтръпване на горни и долни крайници ,  фрактури на прешленни тела.
  • Бъбречно засягане – обичайно е асимптомно и късно в хода на болестта.
  • Остеопороза.
  • Симптоми от общ характер – повишена температура, умора, загуба на апетит.

 

Източник:
д-р Румяна Христова
д-р Христо Славов