0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Лупус « Обща информация

Системен лупус еритематодес

Системният лупус еритематодес (СЛЕ) е автоимунно заболяване, при което се образуват автоантитела към компоненти на клетъчните ядра - антинуклеарни антитела (AНA).Антинуклеарни антитела причиняват увреждания на редица органи и системи, което води до разнообразие в клиничната картина на заболяването.

 

Честота и социална значимост

Системният лупус еритематодес е заболяване на младите жени. Най-често началото на заболяването във възрастта между 15 и 40 години, като съотношението жени : мъже е приблизително 5 : 1. По-рядко заболяването засяга детската и напредналата възраст, но женският пол превалира.


Причини за възникването на заболяването

Причините за възникването на заболяването са неизвестни. Важна роля играе генетичната предразположеност. При  генетично предразположените индивиди, фактори,   включващи заболяването могат да бъдат инфекциозни и токсични агенти, някои лекарства, физични агенти, стрес.

 

Механизъм на възникване на заболяването 

Основното имунологично отклонение при системният лупус еритематодес (СЛЕ) е производството на  автоантитела, от които 95% са антинуклеарни антитела (АНА). От установените АНА най-често се откриват антителата към двойно-верижната ДНК,  а по-рядко други видове антитела.
Освен АНА при СЛЕ се установяват и:

  • автоантитела  към различните кръвни клетки и/или към факторите на кръвосъсирването
  • Специфични за системният лупус еритематодес (СЛЕ) са антителата към двойноверижната ДНК и антителата към Смит-антигена.
  • Антинуклеарните антитела причиняват гломерулонефрит, който представлява увреждане на бъбреците.
  •  Патогенезата на другите прояви при системният лупус еритематодес (СЛЕ) се обясняват с отлагане на имунни комплекси с възпаление и с увреждане на съдовете. Възможно е и директно увреждане на тъканите.

 

Източник: д-р Христо Славов