0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Лупус « Лечение

Лечение и профилактика 

В активния стадий лечението цели овладяване на активността на заболяването.
В хроничния стадий цел на лечението е обучение на пациента – ползване на слънцезащитни кремове, избягване на ненужен прием на антибиотици и други медикаменти, на алергизиращи козметични средства, на васкинации и имунизации. Необходим е периодичен лекарски контрол на активността на заболяването и настъпилите усложнения.
Режимът в активен стадий е на легло, свободен - в стадий на ремисия. Диетата трябва да съдържа пълноценна храна с богато съдържание на витамини.

 

Медикаментозно лечение

 • Симптоматични средства: НСПВС - в терапевтична доза,  за нормализиране на температурата, болките и възпалението на ставите
 • Антималарични средства – Хлороквин, Хидроксихлороквин (Резохин, Плакенил, Артрохин)
 • Кортикостероиди - средство на избор за лечение на Системния лупус. Имат противовъзпалително и подтискащо имунитета действие. Предпочитат се препаратите Преднизон, Преднизолон, Метилпреднизолон (Солу-Медрол, Урбазон)
 • При висока или средна активност на заболяването лечебната дневна доза е висока и се разпределя равномерно в 4 приема. При ниска  активност лечебна доза е по-ниска и се разпределя в 2 приема, като по-голямата част от нея се приема сутрин. Лечението се провежда до овладяване активността на заболяването. При постигане на клинич¬на ремисия дозата на кортикостероидния препарат се снижава стъпаловидно до поддър-жаща.
 • "Пулсово" корти¬костероидно лечение с Метилпреднизолон (Урбазон) в много висока доза в 3 последовател¬ни дни е показано при висока активност на болестта с бъбречно засягане. При липса на противопо¬казания това лечение се съчетава с еднократна огромна доза цитостатик (лекарство, блокиращо деленето на имунните клетки) «Пулсовото» лечение се провежда всеки месец до постигане на терапевтичен ефект.
 • Цитостатични лекарства, подтискащи имунната система - Азатиоприн (Имуран), Метотрексат Показани са при активни и прогресиращи форми на заболяването и при противопоказания за лечение с кортикостероиди.
 • Имуноглобулин венозно във висока доза: Имуновенин. Принципно показание за венозно приложение на имуноглобулин във висока доза е при висока активност на болестта, усложнена с инфекция.

 

Биологични средства

Биологичните медикаменти са продукти, които работят директно върху специфични клетки или вещества във вашата имунна система и по този начин влияят върху болестния процес.

В момента в България пациенти при които заболяването е силно активно, независимо от приложението на стандартна терапия, се прилагала терапия с Бенлиста.

 

Вторична профилактика

 •  Фотосензитивност - предпазващи кремове и лосиони, съдържащи парааминобензоена киселина.
 • Бременност и раждане – показани са в стадий на ремисия, при постигнат траен контрол върху заболяването. Контраиндицирани са при лупусна нефропатия.
 • Ваксинации и uмунизации - абсолютно са противопоказани. При абсолютни показа¬ния за извършването им е необходима хоспитализация на болните за контрол на основното заболяване.
 • Медикаментозно-индуциран системен лупус еритематодес - основно значение има изключването на съответното лекарство-причинител.

 

Източник: д-р Христо Славов