0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Лупус « Симптоми и видове

Симптомите при системен лупус еритематодес 

Клиничната картина се обуславя от това с кои тъкани и органи реагират синтезираните антинуклеарни антитела: може да реагират с бъбрек и да причинят лупусен нефрит (възпаление на бъбреците), а също така и с центра;ната нервна система, бял дроб или с кожа и да предизвикат появата на характерния за заболяването пеперуден обрив по лицето. Освен това, може да се засегнат ставите и заболяването да наподоби ревматоиден артрит.

 

Видове лупус

Системен лупус еритематозус: хронично, автоимунно, възпалително заболяване на кожата и съединителната тъкан, което обикновено засяга хора на възраст между 15 и 45 години. Антителата атакуват определени клетки в различни тъкани и органи или се свързват с „плуващи“ в кръвта молекули и образуват имунни комплекси, които допълнително увреждат околната тъкан. Ходът на заболяването е непредвидим и строго индивидуален, тъй като при всеки човек то протича по различен начин.

Дискоиден лупус: известен още като кожен лупус. Характеризира се с наличие на кожен обрив. Кожните лезии обикновено се наблюдават по лицето или изложените на пряка слънчева светлина повърхности на кожата. Може да се наблюдават и неправилно очертани, оголени области по скалпа, както и намалена или увеличена пигментация на кожата. В редки случаи дискоидният лупус може да прогресира и да се превърне в системен лупус еритематозус.

Лекарствено индуциран лупус: това заболяване се развива след различен по продължителност прием на определени лекарства. Характеризира се с клинични симптоми, подобни на тези при системния лупус еритематозус - плевро-перикардно възпаление (възпаление на обвивките на белия дроб и сърцето), кожен обрив, артрит и други. Обикновено симптомите изчезват напълно след спиране на приема на медикамента. Сред лекарствата, които се считат за възможни активатори на лекарствено индуцирания лупус, са някои бета блокери, перорални контрацептивни медикаменти, пеницилини, туберкулостатици и други.

 

Източник: "Пробуди се"