0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Остеопороза « Намери лекар

гр.Бургас

д-р Ирина Момчева

Специалност: вътрешни болести и ревматология
Месторабота: УМБАЛ- Бургас АД, отделение по Ревматология; МБАЛ „Маджуров“- Бургас кабинет № 8
Телефон за връзка: 0878 501 116; 0988875012;

 

д-р Мария Недкова

Специалност: Лекар специалист по ревматология
Месторабота: ж.к. "Зорница" бл.58, кабинет 19Б, ет.2
Телефон за връзка: 088 632 1550;
 

 

гр.Пазарджик

д-р Валерия Славова

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: ДКЦ1, гр. Пазарджик
Телефон за връзка: 034/406 166;

 

гр.Петрич

д-р Здравка Янева-Методиева


Специалност: Специалист по ревматология и кардиология
Месторабота: ул. „Рокфелер“ 70, ет. 3, кабинет 306
Телефон за връзка: 0887 459 789, 0745/66 042;


гр.Плевен

Д-р Тихомир Горчев

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: Ж.к. „Сторгозия“ ДКЦ III, ет. 3, к-т № 69
Телефон за връзка: за записване на часове тел. 064/678 773 понеделник и сряда от 15.00 до 18.00 ч.гр.Пловдив

Проф. Анастас Баталов


Специалност: Лекар специалист по Вътрешни болести и Ревматология, Ръководител Клиника по Ревматология към УМБАЛ „Каспела“, Ръководител Катедра в Медицински Университет Пловдив
Месторабота: ДКЦ „Каспела“ гр. Пловдив; ул. "София" № 64, бл. 2, ет. 1, к-т 124
Телефон за контакт: ДКЦ „Каспела“ - 032/ 645 997;

 

д-р Валерия Славова

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: ДКЦ 7 гр. Пловдив
Телефон за връзка: 032/251 270; 0887/ 591 570;


Д-р Величка Попова

Специалност: Лекар специалист по Вътрешни болести и Ревматология
Месторабота: ДКЦ 1 гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5а, 4 етаж, 94 кабинет
Телефон за връзка: 0879221128;


д-р Иван Горанов


Специалност: Лекар специалист по Вътрешни болести и Ревматология.
Месторабота: Началник Ревматологично отделение в УМБАЛ "Пловдив" АД, бул. "България" №234; Медицински център "Хипоталамус"; ул. "Константин Величков" №2, гр. Пловдив
Телефон за връзка: 0878533483;


д-р Камен Клинканов

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: гр. Пловдив, ДКЦ „Пълмед“, ул. „Перущица“ № 1А
Телефон за връзка: Регистратура на ДКЦ „Пълмед“ 032 607 308; личен мобилен тел. 0884 733 627;


Д-р Любомир Сапунджиев

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: гр. Пловдив , ДКЦ „Пълмед“ , ул. „Перущица“ № 1А
Телефон за връзка: Регистратура на ДКЦ „Пълмед“ 032 607 308; личен мобилен тел. 0888 20 40 21.

 

д-р Христо Славов

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: УМБАЛ "Св. Георги"- База 1
Телефон за връзка: 0888/499 731;

 

гр.Силистра

д-р Христо Данаилов

Специалност: Ревматолог – гр. Силистра
Месторабота: Ревматологичното отделение на МБАЛ-гр.Шумен и по договор с РЗОК-гр.Силистра;
Адрес на кабинет: гр. Силистра, бул.Македония №61 ет.2
Телефон за връзка: 0879232076 в работното време на кабинета.


гр.София

д-р Бойчо Опаранов


Специалност: Лекар специалист по Вътрешни болести и Ревматология.
Месторабота: ВМА гр. София, бул. ,,Георги Софийски‘‘ 3
Телефон за връзка: 0888 985 531;доц. Иван Йорданов Шейтанов

Специалност: Лекар специалист Вътрешни болести и Ревматология
Месторабота: МБАЛ ,,Св. Иван.Рилски“ ЕАД, Клиника по Ревматология, гр. София, ул. ,,Урвич“ 13;
Телефон за връзка: 02/958 18 54, 0888728882;

 

д-р Владимира Бояджиева

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: МБАЛ "Св. Иван Рилски"
Телефон за връзка: Платен прием - 02/958 23 31; 0884/126 791;. Прием кабинет - 02/958 25 44;
    

 

д-р Мариана Иванова Гойчева

Специалност: Специалист Вътрешни болести и Ревматология
Месторабота: МБАЛ „Св. Иван.Рилски“ ЕАД, Клиника по Ревматология, гр. София, ул. ,,Урвич“ 13;
E-mail: mariana_ig@abv.bg  д-р Милена Кирилова


Специалност: Специализант по Ревматология
Месторабота: УМБАЛ Софиямед блок 2
Телефон за връзка: 0886537416;


д-р Наталия Маринова

Специалност: Специалист Вътрешни болести и Ревматология
Месторабота: гр. София, МБАЛ ,,СОФИЯМЕД“, Клиника по ревматология, бул. ,,Г. М. Димитров“ 16;
Телефон за връзка: 0888 573 536;


д-р Цветанка Петранова

Специалност: Лекар специалист по Ревматология
Месторабота: гр. София, МБАЛ ,,Св. Иван.Рилски“ ЕАД, Клиника по ревматология, ул. ,,Урвич“ 13;
Телефон за връзка: 02/9581230 и 0879930525;


гр.Шумен

д-р Стоян Тодоров


Специалност: Специалист вътрешни болести и ревматология. Началник отделение по ревматология – МБАЛ – Шумен.
Месторабота: МБАЛ Шумен, град Шумен, улица: Васил Априлов №63
Телефон за връзка: 0898 714937;