0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Остеопороза « Симптоми и видове

Класификация на остеопорозата

Първична остеопороза
Тип I – постменопаузална.
Тип IІ – сенилна.
Идиопатична остеопороза.

  • Ювенилна;
  • Пременопаузална;
  • Пресенилна (при мъже).

Вторична остеопороза(при някои заболявания)
    1. При ендокринни заболявания.
    2. При хематологични заболявания.
    3. При стомашно-чревни заболявания.
    4. Ревматологични заболявания.
    5. Бъбречни заболявания.
    6. Генетични заболявания.
    7. При някои състояния- имобилизация, алкохолизъм, трансплантации,анорексия.

Вторична ятрогенна остеопороза(от медикаменти)
    1. Кортизон;
    2. Хормони на щитовидната жлеза;
    3. Антиепилептични средства;
    4. Алуминий съдържащи антиацидни средства;
    5. Имуносупресори;
    6. Хепарин.

Локализирана остеопороза
    1. При имобилизация;
    2. При M.Sudeck;
    3. Периставна (при артрит).

 

Остеопоротични фрактури

Най-честите счупвания са на следните места:
1.  Гръбначни прешлени;
2.  Бедрена шийка;
3.  Радиус;
4.  Други (ребра, други дълги кости).

 

Тазобедрени фрактури

Най-тежки, често с фатален край:

  • 15-20 % умират в първите 6 месеца;
  • 20-30 % никога не възстановяват самостоятелност при движение;
  • 20 % се нуждаят от продължителна помощ при амбулаторни условия.

- Траен страх от падане;
- Два пъти по-висок фрактурен риск за другата тазобедрена става.

 

Дистална част на радиус.

  • След имобилизацията – често болка и скованост;
  • В 10-15% от случаите- алгосдистрофия.


IV.Други остеопоротични фрактури

  • Ребра;
  • Дълги кости.

 

Източник: д-р Мария Недкова