0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Ревматоиден артрит « Обща информация

Ревматоиден артрит - хронично възпаление на ставите

Ревматоидният артрит (РА) е системно автоимунно заболяване с неизвестна причина, изявяващо се с хронично симетричено и възпаление на периферните стави, предизвикващо прогресиращо ставно разрушение и деформация и водещо до инвалидност. Той има хронично - рецидивиращо протичане със значителна честота на извънставните прояви. Съпровожда се от ревматоидни възли, белодробно, сърдечно, бъбречно и други засягания. Тези прояви характеризират системността на заболяването. Ревматоидният артрит е прогресиращо заболяване, което има тенденция към тежко увреждане на ставите и инвалидизиране на пациентите във времето. При много от болните са затруднени ежедневни дейности .

Честота и социална значимост

При използване на диагностичните критерии за РА (1958 г.) на Американската ревматологична асоциация се установява, че между 1 % и 2 % от възрастната популация, в която и да е част от света, боледува от вероятен или сигурен, или класически РА. По-често се засягат жените и съотношението спрямо мъжете е 3 : 1. Честотата на заболяването нараства с възрастта както при жените, така и при мъжете.

Заболяването се появява във всяка възраст, а на половината от случаите след инфекция, преумора, простуда, аборт.

Mеханизъм на възникване на болестта

Имунологичната теория свързва развитието на заболяването с наличието на ревматоидни фактори (РФ), които се определят като автоантитела, т. е. антитела към Имуноглобулин G. Патогенезата на РА е сложна и ненапълно уточнена поради неизвеността на първичния причинен фактор. Въпреки това много звена от  имунно-медиирания възпалителен процес при това заболяване вече са изяснени. Развива се тежко тъканно разрушение предимно в ставната синовия, ставния хрущял и костите. Възпалителният процес при РА предизвиква и органно увреждане, като най-често са засегнати белите дробове и перикарда на сърцето.
В резултат на ревматоидното възпаление се увреждат всички ставни структури - синовията, хрущялът, костта, ставната капсула, сухожилните влагалища, връзките, бурсите, мускулите. Развиват се оток на ставите.

Източник: д-р Христо Славов