0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Ревматоиден артрит « Диагностика

Диагнозата на ревматоидния артрит

Често поставянето на диагнозата значително закъснява. Една от причините е подценяването на ставните оплаквания от страна на пациента и отлагане на посещението при общопрактикуващ лекар.
Ранното диагностициране на РА е предпоставка за започване на ранно лечение.
Ако не се подтисне възпалитения процес в ставите в тях настъпват необратими промени.
Ранното лечение може да намали болестната активност и така да се забавят или предотвратяват ставните увреждания.
Пациенти, при който има подозрение за наличие на РА, трябва да бъдат насочени възможно най-рано към ревматолог, за да може да бъде поставена диагнозата и да се започне възможно най-бързо ефективно лечение.

 

Методи за поставяне на диагнозата

Физикално изследване:

 • Анамнеза
 • Обективин статус (походка, ръце, крака, гръбначен стълб) оценка на локомоторната (двигателна) функция.

Лабораторни тестове:

 • ПКК
 • СУЕ
 • RF
 • Антитела срещу цикличния цитрулиниран пептид (anti-CCP)  
 • C-реактивен протеин (CRP)
 • Анти-нуклеарни антитела (ANA).

Лабораторните изследвания показват наличие на микроцитна хипохромна анемия, ускорена СУЕ, ниско серумно желязо и намален ЖСК.  Повишени са стойностите на С-реак¬тивния протеин. Имунологичните изследвания показват повишен титър на Ревматоиден фактор и/или Анти-ССР (Анти циклин-цитрулиниров пептид).

Образни методи:

 • Конвенционална рентгенография
 • ЯМР (MRI)
 • Ултразвукова диагностика

Рентгенологичните промени при РА са характерни и се класифицират в 4 рентгенови стадия. Анализират се рентгенографиите на ръцете, ходилата и таза.

При 0 стадий липсват промени.

В 1-ви рентгенов стадий на заболяването се установява околоставна остеопороза и нама¬лена прозрачност на околоставните тъкани.

Във 2-ри стадий има ерозии по костните краища и костни кисти над 5 mm.

В 3-ти стадий е стеснена ставната междина.

В 4-ти стадий се установява фиброзно или костно страстване на ставните повърхности, водещо до неподвижност на ставата.

 

Източник:

 д-р Мария Недкова
д-р Христо Славов