0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Ревматоиден артрит « Усложнения

Ревматоидният артрит  може да доведе до променящи живота последствия ако не е адекватно контролиран с лечение

  • В рамките на 2 години, умеренo нарушение на движенията при пациенти с РА е често срещанo
  • След 10 години, до 30% от пациентите може да не са в състояние да работят
  • През това време се натрупват съществени болнични, извънболнични и аптечни разходи
  • Целта за повечето пациенти с РА е да се постигне възможно най-рано състояние на ниска активност на заболяването (LDA) или ремисия, за да се подобри техния дългосрочен резултат.

Болните с РА развиват рано костни ерозии

~ 25% - в първите 3 месеца
~ 40% - в рамките на 6 месеца
~ 60% - след 1 година
> 70% - след 2 години

Костните ерозии са необратимо структурно увреждане. Тяхното предотвратяване означава съхраняване на ставната функция.

Продължителното възпаление удвоява риска от сърдечно-съдови заболявания, инсулт и тъканно разрушение

Развива се тежко тъканно разрушение предимно в ставната синовия, ставния хрущял и костите. Възпалителният процес при РА предизвиква и органно увреждане, като най-често са засегнати белите дробове и перикарда на сърцето.
В резултат на ревматоидното възпаление се увреждат всички ставни структури - синовията, хрущялът, костта, ставната капсула, сухожилните влагалища, връзките, бурсите, мускулите. Развиват се оток на ставите.

Пациентите с Ревматоиден артрит са психически претоварени

Пациентите с диагноза Ревматоиден артрит са Физически и психически претоварени от симптомите. Те се борят да се справят с ежедневните си ангажименти, в повечето случай при тежката форма на заболяването не могат да изпълняват функциите си ефективно по време на работа. Често отсъстват от работа или са по-слабо продуктивни по време на работа.
Изолирани от неспособност да участват в развлекателни и социални дейности
Пропускат всекидневни удоволствия, като  семейни и социални дейности, поради болката и умората.

Източник:
д-р Мария Недкова

д-р Христо Славов