0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Склеродермия « Диагностика

Критерии за поставяне на диагнозата

Според критериите за класификация на склеродермия, диагнозата се приема при положителен голям и повече от 2 малки критерия.
Голям критерий: удебеляване, опъване, втвърдяване на кожата на пръстите на ръцете и на кожата от малките стави на ръцете назад към тялото.
Малък критерий:

  • Удебеляване, опъване, втвърдяване на кожата на пръстите на ръцете и на кожата, ограничени само по пръстите на ръцете.
  • Вдлъбнати белези по пръстите или загуба на тъкан от възглавничките на пръстите.
  • Двустранно разрастване на съединителнотъканни влакна в основите на двата бели дроба.

 

Кожните промени  трябва да се различават от тези при Дерматомиозит, Смесената съединителнотъканна болест, Еозинофилния фасциит и Псевдосклеродермиите. При изразено натрупване на калций е необходимо диференциране от случаите с повишено ниво на калций в кръвта.
 

Болестни измения

Характерна за измененията е мозаичността от имунни, съдови и фиброзни промени, които се установяват в една и съща тъкан при един и същи болен.
Патологичните промени при склеродермия се установят предимно в кожата, вътрешните органи и кръвоносните съдове.
Сръвнително рядко се наблюдават промени в храносмилателния тракт, сърцето, белите дробове и бъбреците.
Последователно се развиват процеси на възпаление, разрастване на съединителнотъканни влакна и атрофия.

Характерни промени в кръвоносните съдовете са концентричното и удебеляване на най-вътрешния съдов слой с незначителни промени в средния слой и разрастване на влакна в най-външния слой. Тези изменения се намират в артериите от среден калибър, малките артерии и капилярите. Капилярите се засягат, особено в зоната на нокътното ложе. Под микроскоп те изглеждат с прекъснат ход, който е неравномерен, с разширение в областта на капилярната бримка.

 

Методи за поставяне на диагнозата

Лабораторни промени:

Рутинните лабораторни изследвания показват леки промени.

  • СУЕ е нормална или леко ускорена.
  • Анемия се установява рядко, обикновено при възпаление на долните отдели на хранопровода, нарушение в смилането и усвояването на храната или бъбречно увреждане.

 

Имунологични изследвания

Имунологично се установяват повишени нива на на антитела, Ревматоиден фактор, особено при припокриваши се синдром с други колагенози. Почти всички пзциенти с диагноза склеродермия имат антинуклеарни антитела (ANA). Откриват се още антицентромерни антитела, анти-топоизомераза-1 – антитела, анти-колаген тип 1 антитела и други.

 

Обективно се установяват:

Характерните кожни промени за диагнозата.

 

Източник: д-р Христо Славов