0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Склеродермия « Усложнения

Усложнения в белите дробове, бъбреците и сърцето

Естествения ход на заболяването варира значително. Често настъпват спонтанни спадове в активността на заболяването. В около 65 % от болните имат над 10 годишна преживяемост. Фаталните усложнения са по-чести в ранните стадии на заболяването, особено при засягане на белите дробове, сърцето и бъбреците.
Правилното проведено лечение подобрява прогнозата и преживяемоста на пациентите.