0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Улцерозен колит « Намери лекар

гр. Варна

доц.д-р Антония Атанасова, д.м.

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология, диететика и хранене
Месторабота: УМБАЛ „Св.Марина“, Клиника по гастроентерология, бул. „Хр.Смирненски“ №1;
Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов“, ул. „М. Дринов“ №55;
Телефон за връзка: 052 648228;

 

проф. д-р Симеон Стойнов

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентереология, доктор по медицина
Месторабота: д.м.н. Началник Втора вътрешна клиника, МБАЛ „Токуда Болница“, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б;
Телефон за връзка: 02/403 49 17; 02/403 49 50;

 

доц. д-р Миглена Стамболийска

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология и вътрешни болести
Месторабота: гр. Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, Клиника по гастроентерология, бул. „Хр. Смирненски“ № 1, ет. 11; Клиника „Майчин дом“
Телефон за връзка: УМБАЛ – тел. 1231; Майчин дом – тел. 33-20-00;

 

доц. д-р Милко Мирчев, дм

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология и гастроинтестинална ендоскопия
Месторабота: УМБАЛ "Св. Марина", Варна, ул. "Хр. Смирненски" 1;

Телефон за връзка
: 052 580 177;

 

гр. Велико Търново

д-р Донка Шишманова

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология
Месторабота: гр. Велико Търново, ИПСМПВБГЕ – Д-р Шишманова - ул. ,,Никола Габровски‘‘ 37;
Телефон за връзка: 0888 660 374;

 

д-р Яна Колева

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология – началник отделение по Гастроентерология
Месторабота: Гастроентерологичен кабинет № 405 - Градска поликлиника; ул.,,Марно поле‘‘21;
Телефон за връзка: тел. 062/630 569;

 

гр. Враца

д-р Ангел Бонев

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология
Месторабота: МЦ ,,Алпико‘‘, Началник на Второ вътрешно отделение, МБАЛ ,,Христо Ботев‘‘
Телефон за връзка: 0887 972 589;

 

гр. Габрово

д-р Дарена Русинова

Специалност: Лекар специалист по кожни и венерически болести
Месторабота: ДКЦ 1 ЕООД , гр.Габрово, бул. ,,3-ти март‘‘ №3;
Телефон за връзка: 066/813 389; 066/813 303; 0885 911 844;

 

д-р Теменужка Берова

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология и диетика
Месторабота: гр. Габрово, МЦ ,,Апогей‘‘
Телефон за връзка: 0888 546 359;

 

гр.Плевен

д-р Валери Добрев

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология
Месторабота: ДКЦ ,,Авис Медика‘‘
Телефон за връзка: 064/90 90 90;

 

д-р Горан Сарафилоски

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология
Месторабота: УМБАЛ ,,Д-р Георги Странски‘‘
Телефон за връзка: 064/886 229;

 

д-р Маргарита Влахова

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология
Месторабота: УМБАЛ ,,Д-р Георги Странски‘‘
Телефон за връзка: тел. 064/886 229;

 

д-р Никола Наумовски

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология
Месторабота: ВМА-МБАЛ - гр. Плевен
Телефон за връзка: 0898 547 327;

 

д-р Стефан Янакиев

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология
Месторабота: ДКЦ ,,Авис Медика‘‘
Телефон за връзка: 064/90 90 90;

 

д-р Любомир Савов

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология
Месторабота: ВМА-МБАЛ - гр. Плевен
Телефон за връзка: 064/890 642;

 

д-р Феликс Янев

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести и гастроентерология
Месторабота: ДКЦ ,,Авис Медика‘‘
Телефон за връзка: 064/ 90 90 90;

 

гр. София

Д-р Гиргина Стоянова

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести, гастроентерология и диететика
Месторабота: Началник отделение по гастроентерология, Пета МБАЛ – София, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А;
Телефон за връзка: 0886 29 19 94;

 

Д-р Радислав Наков, дм

Специалност: Лекар специалист по гастроентерология
Месторабота: УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ“ ЕАД;
Телефон за връзка: 0889807559;

 

проф. д-р Симеон Стойнов

Специалност: Лекар специалист по вътрешни болести, гастроентерология и диететика. Доктор на медицинските науки;
Месторабота: д.м.н. Началник Втора вътрешна клиника, МБАЛ „Токуда Болница“, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б;
Телефон за връзка: 02/403 49 17; 02/403 49 50;