0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Вегенер « Диагностика

Диагностицирането на заболяването

Голям напредък в разбирането на патогенезата на заболяването е откриването на абнормен тип циркулиращи антитела (антинеутрофилни цитоплазмени антитела - ANCA) срещу малките и средни по размер съдове. Съществуват два основни типа ANCA: c-ANCA (антитела, насочени към ензим в цитоплазмата на клетките - протеиназа-3) и p-ANCA (антитела, насочени към ензима миелопероксидаза, който е разположен около клетъчното ядро).
Патогенетично, ANCA антителата реагират с компоненти на клетките, което води до прикрепване на клетки (левкоцити и други) към стената на кръвоносните съдове, разрушаване на клетки и освобождаване на токсички кислородни радикали
Вегенеровата грануломатоза се характеризира с трите основни признака:

  • Грануломатозни изменения на горните и долни дихателни пътища с тъканна некроза;
  • Прогресиращо бъбречно засягане с некроза на бъбречна тъкан;
  • Разпространено некротизиращо възпаление на кръвоносните съдове.
Лабораторни изследвания

Вклиничната картина на пациентите се срещат следните изменения:
- увеличена скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ);
- повишен С-реактивен протеин (СRP);
- анемия;
- повишение на левкоцитите и тромбоцитите.
Доказване на антителата с-ANCA в 75% от случаите, а в 20% - антителата p-ANCA. При 5% от болните не се установяват ANCA антитела.
Доказването на ANCA предполага диагнозата, но хистологичният резултат от тъканната биопсия от засегнатия орган я прави окончателна.


Източник: д-р Христо Славов