0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Диагнози « Вегенер « Лечение

Цели на лечението

Заболяването е прогресиращо и практически води до увреждане на всички органи. Навременното поставена диагноза и лечение има за цел да подтисне активноста на заболяването и да повиши качеството на живот на пациентите.

 

Медикаментозно лечение

Стандартното лечение на тази болест днес се осъществява с продължителното прилагане на ежедневна ниска доза цитостатик (Ендоксан) в съчетание с кортикостероиди (Медрол, Преднизолон и др.). При болни с много бързо прогресиране на заболяването може да се приложи и по-висока доза цитостатик и кортикостероид.
В комплексното лечение е целесъобразно да се включи и лекарство против съсирването на кръвта (антикоагулант), което да възпрепятства образуването на запушващи кръвоносните съдове тромби.
 

 

Биологични средства

 Напоследък и биологичното лечение навлезе при това заболяване. Биологичните медикаменти са средства, които работят директно върху специфични клетки или вещества в имунната система. При диагнозата грануломатоза на Вегенер успешно се използва биологичния препарат Мабтера (Ритуксимаб).

 

Източник: д-р Христо Славов