ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Университет за пациенти
Диагнози « Вегенер « Усложнения

Загуба на трудоспособност

Тъй като заболяването има непрекъснат прогресиращ ход и на практика поразява почти всички органи, в напредналият му стадии пациентите губят своята трудоспособност.
При ненавременно поставяне на диагнозата и последваща терапия, съществува риск от съкращаване продължителността на живота.