0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Университет за пациенти
Критерии за лечение « Склеродермия

Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение на пациенти с първична белодробна хипертония, белодробна хипертония при системна склероза и синдром на Айзенменгер и общокамерна (фонтан) циркулация

Протоколът се издава специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК, Специализираните комисии се издават със Заповед на директора на ЛЗ за следните кардиологични клиники: СБАЛССЗ - гр.София, ВМА - гр.София, УМБАЛ "Света Анна" - гр.София, УМБАЛ "Света Марина" - гр.Варна

 

А. Критерии за започване на лечението (Задължителни са всички критерии)
МКБ 127.0; М34.0; М34.1; М34.2; М34.8; Q20.1; Q20.4; Q21.2; Q21.8; Q22.6

1. Определен по СЗО-ФК
2. ЕКГ
3. 6 минутен тест с ходене
4. Спирометрия
5. Лабораторни изследвания
 - BNP/proBNP
 - HIV серология
 - коагулационен статус
 - а антитрипсин
 - трансаминази
6. EXOKГ
7. ДСК с проведен вазопеактивен тест
8. Периодична оценка на риска чрез рисков калкулатор
9. Липса на изключващи критерии по т.В

 Прилагат се:
1.
Епикриза с номер ИЗ с давност 1 месец до датата на кадидатстване и Приложение 5
2. Оригинален фиш или подписано и заверено копие, ЕХОКГ, съгласно Приложение 4
3.  При кърмачета и малки деца със синдрома на Айзенменгер за оценка на ФК за да се използва скала на Роц
4. 6 минутен тест с ходене (над 7 годишна възраст)
5. Спирометрия (над 7 годишна възраст)
6. Удостоверява се с подписи на членове на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Забележка: При наличие на придружаващи заболявания, които са контраиндикация се извършва оценка на риска, която се отразява в експресното становище

 

Б. Критерии за продължаване на лечението (Задължителни са всички критерии)
МКБ 127.0; М34.0; М34.1; М34.2; М34.8; Q20.1; Q20.4; Q21.2; Q21.8; Q22.6

1. Определен по СЗО-ФК
2. ЕКГ
3. 6 минутен тест с ходене
4. Спирометрия
5. Лабораторни изследвания
 - BNP/proBNP
 - трансаминази
6. EXOKГ
7. ДСК с проведен вазопеактивен тест
8. Периодична оценка на риска чрез рисков калкулатор
9. Липса на изключващи критерии по т.В

 Прилагат се:

1. Епикриза с номер ИЗ с давност 1 месец до датата на кадидатстване и Приложение 5
2. Оригинален фиш или подписано и заверено копие, ЕХОКГ, съгласно Приложение 4
3.  При кърмачета и малки деца със синдрома на Айзенменгер за оценка на ФК за да се използва скала на Роц
4. 6 минутен тест с ходене (над 7 годишна възраст)
5. Спирометрия (над 7 годишна възраст)
6. Удостоверява се с подписи на членове на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания

Забележка: При наличие на придружаващи заболявания, които са контраиндикация се извършва оценка на риска, която се отразява в експресното становище

Линк с критерии

Линк с критериите НЗОК