0876-303-400
*от 10 до 17ч.
Връзки « Чуждестрани институции

 

                                                                           Европейска лига за борба с артрита (ELUAR) 

Европейската лига за борба с артрита е международна организация в областта на ревматологията и е създадена с цел да сътрудничи си сътрудничи със здравните специалисти, пациентите и медицинските научни дружества в Европейския съюз.

EULAR се стреми да насърчаванаучните изследвания и развитие в борбата с ревматични заболявания.

 


 

Европейски пациентски форум

Европейски пациентски форум е организация, обединяваща паневропейски пациентски организации, активни в областта на европейското здравеопазване и застъпничеството в здравеопазването.

 


 

Политики на ЕС в областта на Здравеопазването

Организирането и предоставянето на здравни услуги е отговорност на националните правителства. Ролята на ЕС е да допълва националните политики, като им помага да достигат общи цели,генерира икономии от мащаба чрез обединяване на ресурси, помага на страните членки да се справят с общи предизвикателства — като пандемии, хронични болести или въздействието на увеличената продължителност на живота върху здравните системи.